Številke in operacije v bazi 10: Decimalne operacije CCSS 5.NBT.7 Dejstva in delovni listi

Seštevanje in odštevanje decimalnih mest je zelo preprost postopek in je zelo podoben seštevanju in odštevanju celih števil. Edina razlika je v tem, da moramo vedno seštevati decimalna mesta med seštevanjem ali odštevanjem!

Za več informacij o decimalnih operacijah si oglejte spodnjo datoteko z dejstvi, lahko pa tudi prenesete naš 30-stranski Številke in operacije v osnovni desetki: Decimal Operations CCSS 5.NBT.7, paket delovnih listov za uporabo v učilnici ali domačem okolju.Ključna dejstva in informacije

UČNI CILJ:

 • Na koncu lekcije bodo učenci lahko seštevali, odštevali, množili in delili decimalke na stotinke s pomočjo strategij glede krajevne vrednosti, lastnosti operacij, modelov in številske črte.

OPOMBA ZA UČITELJA

 • Pri delu z različnimi decimalnimi operacijami upoštevajte naslednje:
  • Ko seštevate ali odštevate, decimalke vedno poravnajte med seboj in dodajte številke na isti krajevni vrednosti.
  • Pri množenju decimalnih mest ne pozabite še enkrat preveriti, ali imate v izdelku pravo število mestnih vrednosti.
  • Pri deljenju decimalnih znakov običajno pomaga zapis decimalnih mest v besedni obliki.


TEORIJA:

 • Seštevanje in odštevanje decimalnih mest je zelo preprost postopek in je zelo podoben dodajanju in odštevanju celih števil. Edina razlika je v tem, da moramo vedno seštevati decimalna mesta med seštevanjem ali odštevanjem! Vzemimo za primer: 19,9 + 6,89 in 19,9 - 6,89.

 • Upoštevajte, kako smo dodali 0 na stoto mesto 19,90. To je bilo ravno uporabljeno kot rezervirano mesto in to lahko storimo, saj ne spreminjamo vrednosti prvotne številke.
 • Množenje decimalnih mest , po drugi strani pa je lahko nekoliko bolj zmedeno. To lahko naredimo tako, da decimalke preprosto obravnavamo kot cele številke.


 • Vzemimo za primer 25,5 x 3,42

 • Začnemo z obravnavanjem decimalnih mest kot celih števil. V tem primeru pomnožimo 255 na 342, kjer bo zmnožek 87 210. V prvotnih decimalnih številih je imelo 25,5 eno decimalno mesto, 3,42 pa dve decimalni mesti. Pridobite skupno število decimalnih mest in nato to uporabite za končni izdelek. V primeru je 1 decimalno mesto + 2 decimalni mesti rezultat 3 decimalna mesta. Tako dodamo decimalno vejico v 87 210, da uporabimo tri decimalna mesta. Po tem dobimo končni izdelek, ki znaša 87.210. To lahko preverite s pomočjo kalkulatorja.
 • Številsko črto lahko uporabimo tudi pri množenju celih števil na decimalna števila. Vzemimo na primer 0,03 x 2


 • Od nič naprej smo dvakrat premaknili 0,3 enote. Iz tega lahko vidimo, kako je zmnožek 0,3 in 2 0,6. To lahko preverimo tudi s prejšnjo tehniko, pri kateri obe številki obravnavamo kot celi številki.
 • Pri deljenju z decimalkami lahko uporabimo številne tehnike. Prva tehnika uporablja modele in številsko črto za deljenje celih števil z decimalkami in obratno. Vzemimo na primer 3 ÷ 0,5. Ne pozabite, da je 0,5 enako kot ½, zato lahko primer preoblikujemo v »koliko ½ ali 0,5 je v 3?

 • V zgornjih modelih ima vsak blok dve polovici. Če imamo torej 3 bloke, imamo skupaj 6 polovic. Tako lahko v našem primeru sklepamo, da
 • 3 ÷ 0,5 = 6, saj je v 3. 6 polovic. To lahko preverimo tako, da 6 pomnožimo z 0,5, kar nam bo dalo 3!
 • Številsko črto lahko uporabimo tudi pri deljenju decimalnih števil s celimi števili. Vzemimo na primer 0,6 ÷ 3. To lahko razlagamo tako, da 0,6 delimo na 4 enake dele in določimo, koliko je v posameznem delu.


 • V modelu smo interval od 0,0-0,6 razdelili na 3 enake intervale. Upoštevajte, kako ima vsak interval 0,2 enote. Tako lahko sklepamo, da je 0,6 ÷ 3 = 0,2, kar lahko razlagamo kot: 'Ko delimo 0,6 na 3 dele, bo na enoto 0,2 enote'.
 • Zadnja tehnika vključuje delitev decimalnega mesta z drugim decimalnim številom. Pri tej tehniki preprosto zapišemo decimalke v besede na podlagi njihovih krajevnih vrednosti in jih nato normalno delimo. Če želite to bolje ponazoriti, vzemimo na primer 1,5 ÷ 0,5. To lahko zapišemo kot 15 desetin, deljenih s 5 desetinami.
 • 15 desetink, deljenih s 5 desetinami, bo enako 3 desetinam ali 0,3.
 • Tako je 1,5 ÷ 0,5 = 0,3.


 • Ko izvajamo različne decimalne operacije, lahko končni odgovor ocenimo tudi tako, da dane decimalke zaokrožimo na najbližje celo število, da bi bilo reševanje veliko lažje. Vzemimo za primer 1,86 x 35,10
 • 86 lahko zaokrožimo na 2, medtem ko lahko 35,10 zaokrožimo na 35. Tako bo naša poenostavljena enačba postala 2 x 35, kar je enostavno rešiti, da dobimo 70.
 • Z rešitvijo 1,86 x 35,10 lahko preverimo, ali je 70 blizu prave vrednosti. S tem boste dobili 65.286, kar ni daleč od 70.

Številke in operacije v bazi deset: Delovni listi CCSS 5.NBT.7

To je fantastičen sveženj, ki vključuje vse, kar morate vedeti o številkah in operacijah iz osnove deset: decimalne operacije na 30 poglobljenih straneh. To so pripravljeni delovni listi, ki se poravnajo s kodo Common Core CCSS 5.NBT.7 za številke in operacije v osnovni desetki: decimalne operacije.

Kazalo

 • Načrt pouka
 • Aktivnost ogrevanja
 • Razložena teorija matematike
 • Učne dejavnosti s pomočjo
 • Samostojne učne dejavnosti
 • Razširitvene dejavnosti in igre
 • Tipke za sprejem

Poveži / citiraj to stran

Če se sklicujete na katero koli vsebino na tej strani na svojem spletnem mestu, uporabite spodnjo kodo, da to stran navedete kot izvirni vir.

Številke in operacije v osnovni desetici: decimalne operacije CCSS 5.NBT.7 Dejstva in delovni listi: https://diocese-evora.pt - KidsKonnect, 31. marec 2021

Povezava bo prikazana kot Številke in operacije v osnovni desetici: decimalne operacije CCSS 5.NBT.7 Dejstva in delovni listi: https://diocese-evora.pt - KidsKonnect, 31. marec 2021

Uporabite s katerim koli učnim načrtom

Ti delovni listi so bili posebej zasnovani za uporabo s katerim koli mednarodnim učnim načrtom. Te delovne liste lahko uporabljate takšne, kot so, ali jih urejate z Google Diapozitivi, da jih prilagodite svojim lastnim učnim sposobnostim in standardom učnega načrta.